mag. Marja Černelič: Osebni razvoj svetovalca, učitelja, vzgojitelja

prof. dr. Anica Mikuš Kos: Aktiviranje virov pomoči otroku – sestavni del svetovalnega procesa

prof. dr. Ana Krajnc: Svetovalno delo kot pot ugotavljanja in vključevanja drugačnosti učencev je osnova za uspešno učenje

mag. Miran Možina: Dobre prakse v svetovalnem delu

Pomenljive so besede dr. Jožeta Ramovša: “Pri antropološki analizi človeške pomoči in odvisnosti od nje, zlorab pri tem ter pri vpogledu v zgodovinsko-kulturne izkušnje in spoznanja o kakovostnem in slabem sožitju med ljudmi se postavlja osnovno antropološko vprašanje, kaj je v človeški naravi, da ljudje skozi ves nam znani razvoj težimo z ene strani v lastno osebnostno zorenje in modrost, v ustvarjalni razvoj kulture in medčloveškega sožitja ter si pri tem med seboj solidarno pomagamo, z druge strani pa se vseskozi vleče človekovo uničevanje samega sebe in okolja, slabo sožitje med ljudmi, zlorabljanje drugih in nasilje nad njimi ter brezčutno zanemarjanje osnovnih človeških potreb.”

Učitelj vpliva na večnost; nikoli ne more reči, kje se neha njegov vpliv.