Svetovanje staršem – »šola življenja za starše«

Zakaj?

  • »Spoznaj samega sebe« je dragocen imperitiv, je vrnitev k lastni identiteti, k osebnemu jedru.
  • Za vsak poklic obstaja izobraževanje – za »poklic starša« ne obstaja.
  • Toda – za vzgojo otroka je zelo pomembno, da sem sam zrela osebnost.
  • Če sem bil sam v otroštvu sprejet, spodbujan in v svoji izvirnosti lastne osebnosti potrjen s strani zame pomembne osebe, bom sam kot starš lažje sprejel, vzpodbujal in potrdil svojega otroka v njegovih talentih in tudi v šibkih straneh njegove osebnosti. Tako ga bom usposobil za realnost in ne za idealnost, ki nujno vodi v razočaranje. Lažje se bom v težkih preizkušnjah vzgoje zavestno odločal, kar je velika dragocenost. Otroku bom znal postaviti zdrave meje, ki mu bodo dopuščale svobodo kreativnosti, toda ne brez občutka za pravo mero.
Osebno svetovanje vsem,

»Resnična izobrazba je izobrazba srca.« (Srečko Kosovel)

Socialna omrežja

Sledite mi in bodite prvi obveščeni!