Marja Černelič

Moja zgodba

Sem radovedna, nova spoznanja širijo moj zorni kot gledanja … Nikoli nisem bila ravnodušna ob trpljenju drugega bitja.

Želela sem si študirati medicino, a življenje me je vodilo po drugi poti … Sem univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti s področja organizacije in poslovodenja. Zaključila sem tudi specializacijo managementa – vse na ljubljanski Ekonomski fakulteti.

Pripravljam doktorsko disertacijo na programu sociologije FUDŠ v Novi Gorici, na temo “Odnos naše družbe do staranja in smrti”.

Mislila sem, da je dvorana znanja edina – najbolj pomembna. Kasneje sem spoznala, da je le-ta zelo pomembna in koristna na poti do cilja, obstaja pa še več, kar je očem skrito…

Delovne izkušnje sem nabirala v zavarovalništvu. Kasneje sem sledila klicu po spremembi in opravljala delo direktorice projektov na IUSP v Ljubljani. Na svoji delovni poti sem veliko delala s strankami in pri tem uživala. Neposredno delo z ljudmi so izkušnje, ki mi jih ni mogla dati nobena izobraževalna institucija … Sodelovala sem pri knjigi Menedžment znanja, katere urednik je bil dr. Stane Možina. Inovativnost naj bi bilo naslednje področje raziskovanja. Toda …

Na moji življenjski poti sem doživela transformacijo – v pravem pomenu besede. že dolgo sem čutila klic, klic nekje globoko v meni … “Jaz sem, ki sem”. Vedno bolj me je vleklo v spoznavanje same sebe in moje psihološke dediščine. Kdo sem jaz? Kaj je moj osebni smisel? Kakšen je moj osebni mit? Kaj je moja senca? Iz kakšnega testa sem? Ali sem bila ob rojstvu res “nepopisan list papirja”? Katere vzorce sem pridobila v moji rodni družini? Kako so se odrazili kasneje v socialnem okolju?

Sledilo je obdobje, ko sem se nepretrgoma izobraževala in nabirala osebne izkušnje na področjih, ki odkrivajo človekovo naravo in odnose. Moj “proces individuacije”, kot je C. G. Jung imenoval proces ozaveščanja, se je ves ta čas odvijal tako v obliki individualnega dela, kot tudi skozi skupinsko delo. Tako sem počasi negovala svoje “filozofsko drevo” – simbol razvojnega procesa, ki stremi h končnemu cilju – kamnu modrosti…

S poznavanjem starodavne simbolike in v povezavi le-te z modeli analitične psihologije, sem prepoznavala zakonitosti osebnega razvoja. Spoznala sem veliko starih znanj, ki temeljijo na jeziku simbolov. In se spet izobraževala – na različnih institucijah.

Zdaj vem, da ni naključje, da sem se rodila z določenimi osebnostnimi lastnostmi in v določeno družinsko dinamiko. Kot tudi ni naključje, da sem kasneje stopala v odnose z določenimi ljudmi. In tudi ni naključje, da sem v teh odnosih doživljala, kar sem …

Ključ za spremembe je na notranji strani vrat. Le sama lahko odklenem ta vrata … Spreminjala se je moja zunanjo resničnost. Hvaležna sem življenju, da me je peljalo po dolgih, zavitih poteh Iskanja.

V procesu mojega učenja mi je bilo dano spoznati tudi psihološko astrologijo in mitološki tarot, ki povezuje arhetipske značaje iz grških mitov z vzorci obnašanja, ki so v vseh nas. Za to staro modrost sem življenju še kako hvaležna, saj bogati moje psihološke vpoglede pri delu z ljudmi in mi je v oporo pri razumevanju lastnega življenja.

Končala sem tudi izobraževanje za bioterapevta. Inicirana sem v mojstrsko stopnjo reikija. Navdušujem se nad možnostmi, ki mi jih pri delu daje tudi karmična diagnostika. Znanje in izkušnje se med seboj prepletajo in integrirajo – nič ni naključno in nič ni odveč.

Delujem kot svetovalka za osebnostni razvoj – life coach. »Biti slišan« je pomoč, da zmoremo začeti spreminjati sebe in pogled na vse, kar je zunaj nas.

Predavam, vodim delavnice in svetujem podjetnikom, sodobnim voditeljem z vsebinami, ki so pomoč pri trajnostnem razvoju človeškega kapitala – o poslovnem etosu, o kulturi tolerance in resnice, o dialektiki spola, o sposobnosti dialoga, o stanovitnosti …

Organiziram dogodke, ki pomagajo krepiti te vrline.

Zelo počasi je nastajala tudi moja knjiga »Drugo rojstvo – si za to, da se rodiva skupaj?« – ki razkriva primarni odnos, odnos do matere in kako manjkajoči oče (ki ni le fizično odsoten) v psihoanalitičnem smislu vpliva na razvoj naše osebnosti. V knjigi najdete še veliko več, moj namen je, da vas povabi na potovanje …

Čas je za korenite spremembe, vse pa se začne v nas samih …
»Tukaj in zdaj nastaja nova resničnost.«