Pogovori s starejšimi – izzivi v tretjem življenjskem obdobju – moji odnosi, moj položaj v družini in družbi …

v primeru:

  • žalovanja,
  • osamljenosti, čustvene odtujenosti, socialne izključensoti,
  • pomanjkanja čustvene podpore in izmenjave čustev,
  • izgube različnih vlog,
  • občutkov strahu,
  • (ne)sprejemanja odvisnosti, nemoči, realnosti,
  • pomanjkanja občutka, da je življenje smiselno in da lahko vidimo cilje tudi v prihodnje …
Pogovori s starejšimi

Sposobnost sprejemanja, čustvena in osebnostna zrelost – to so lastnosti, ki se gradijo vse življenje – nikoli ni (pre)pozno začeti oziroma je pomembno nadaljevati začeto.

Socialna omrežja

Sledite mi in bodite prvi obveščeni!