Mladim danes primanjkuje življenjskih moči, primanjkuje jim perspektive – manjka jim smotra, ki je povezan s prihodnostjo, nimajo pravega odgovora na vprašanje “zakaj bi”? Razvrednotile so se vrednote, tiste trajne, zaradi katerih znamo razločiti kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je pravično in kaj je resnično. Danes je najbolj pomembno tisto, kar je koristno in ugodno.

“Vrline bi morali poučevati od osnovne šole …” – Umberto Galimberti, akademik, publicist, predvsem pa širokosrčen vzgojitelj in pedagog, ki nas vabi, da poslušamo mlade in se pogovarjamo z njimi.

Nujno je v vzgoji zajemati vse razsežnosti, ki so otroku in vsakemu človeškemu bitju lastne. Racionalna razsežnost je le ena od njih. Čustvene kompetence so ravno tako potrebne, pomembne so tudi presežne vsebine …

Že Platon je učil, da samo izobraževanje ni mogoče, brez vzgojne, čustvene investicije. To je nujni pogoj, ki je danes popolnoma okrnjen.

Ozaveščanje nas budi h globljim spremembam – počasi, a vztrajno. Vsak od nas je pomemben, vsak vložen napor šteje – vprašanje smisla je ključno vprašanje današnje mladine – ne prezrimo ga.

URNIK DOGODKA za oba dneva: