Odvisnost je simptom - potrebno je poiskati vzroke zanjo.

Miha Kramli: Odvisnosti med mladimi

dr. Andrej Perko: Pijan od življenja

Borut Marolt: Odvisnosti pri otrocih in mladini s čustveno vedenjskimi motnjami

dr. Zvezdan Pirtošek: Zakaj je mladostnik nagnjen k odvisnostim in tveganju – nevrološki vidik

mag. Marja Černelič: Odvisnosti mladih kot posledica stereotipov v družbi

dr. Sanja Rozman: Kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje

Robert Friškovec, MA: Odvisnosti med mladimi

Učitelj vpliva na večnost; nikoli ne more reči, kje se neha njegov vpliv.