mag. Marja Černelič: Odvisnosti mladih kot posledica stereotipov v družbi

Miha Kramli: Odvisnosti med mladimi

izr. prof. dr. Dan Podjed: Odvisnosti od sebe v času selfijev

dr. Sanja Rozman: Kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje

dr. Andrej Perko: Pijan od življenja

asist. dr. Karin Sernec: Sodobni vidiki motenj hranjenja – ali sodijo med bolezni odvisnosti

Zdenka Peloz: O pomenu otrokove zdrave osebnosti

prof. dr. Zvezdan Pirtošek: Zakaj je mladostnik nagnjen k odvisnostim in tveganju – nevrološki vidik

Spoznanja, ki so danes potrebna tako vzgojiteljem, učiteljem, kot staršem – različne vrste odvisnosti in zasvojenosti med mladimi.

Kako vpliva na primer prekomerna uporaba sodobne digitalne tehnologije na mlade? Osamljenost, slabe socialne in komunikacijske veščine, pomanjkanje telesne aktivnosti, nizka emocionalna inteligentnost, pomanjkanje potrpežljivosti, vztrajnosti, osredotočenosti, odgovornosti ter zaskrbljujoče povečanje agresivnosti in medvrstniškega nasilja (cyberbullying) … in še veliko več …

“Ne dopustimo, da se dobro umika zlu!”