Sodelavke na projektu: Dušica Kunaver, Katja Škrabar, mag. Irena Kos in mag. Marja Černelič.

V projekt so vključeni: 2. OŠ Slovenska BIstrica, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Volksschule 24 – Ljudska šola 24, Celovec in Kindergarten “Sonce” – vrtec “Sonce”, Celovec

Aktivnost: Knjiga “Ljudske pripovedke Slovenije in Avstrije”

Aktivnost: Pilotni tečaj ljudske dediščine za vzgojitelje/učitelje

Aktivnost: E-priročnik o spoznavanju ljudske dediščine Slovenije in Avstrije (preko izbranih ljudskih pripovedi) – kot vodnik, orodje, motivator, idejni smerokaz

Aktivnost: Ureditev dveh tematskih poti – Slovenska Bistrica in Celovec

Vse zainteresirane vzgojitelje/učitelje vabimo, da se nam pridružijo na Pilotnem tečaju ljudske dediščine, ki bo potekal preko aplikacije ZOOM, od predvidoma 2. 10. 2023 do 1. 3. 2024.

V projektu bodo poleg vsebin ljudske dediščine vključene tudi sociološko-psihološke vsebine ter vsebine čuječnosti, z namenom umiritve otrok pred delom z njimi.

Vzbuditi želimo večje zanimanje vzgojiteljev/učiteljev za vključevanje ljudskega izročila v proces vzgoje in izobraževanja, saj pripovedovanje zgodb, ki nosijo etična sporočila, pomembno vpliva na razvoj otrok, na njihovo pomiritev ter na vključenost izjemno pomembne tematike eksistencialnih vprašanj.

Branje ali pripovedovanje pravljic, pripovedk, ljudskih pripovedi, nas povezuje. Strokovnjaki pravijo, da je povezanost, ki jo otrok občuti, kapital, ki mu bo prišel zelo prav takrat, ko bo hodil “po robu”. Da bo znal najti smisel življenja tudi takrat, ko mu bo neznosno. Zgodbe dajejo možnost abstraktnega razmišljanja. To je stopnica bližje k oblikovanju vesti, ki je nujna, da znamo ločiti, kaj je prav in kaj ne. Biti “svoj”, poznati samega sebe – to je bil najpomembnejši cilj že v starih kulturah.

Ljudske pripovedi dajejo nauke. Nauke za šolo Življenja!

Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. (A. Martin Slomšek)