mag. Marja Černelič: Pravijo, da sem “drugačen”

Miha Kramli: “Drugačni otroci” – dobre prakse

mag. Miran Možina: Novi otroci, novi časi

dr. Anica Mikuš Kos: Kaj lahko stori vzgojitelj/učitelj za duševno zdravje otrok v svoji skupini/razredu

mag. Brigita Kranjc: “Izključeni otroci” – ali so se izključili sami ali smo jih izključili mi?

dr. Marija Kavkler: Raznolikost – izziv za vzgojno-izobraževalno prakso

Zdenka Peloz: Kaj je drugačnim otrokom skupnega?

dr. Eva Škobalj: Kako drugačni otroci pomagajo učitelju osebnostno rasti

Spoznanja, ki so danes potrebna tako vzgojiteljem, učiteljem, kot staršem.

Kdo sem jaz, “drugačen”? Zakaj? Kako? Kaj?

Fant z Downovim sindromom: “Mama, ta kruh ima mehko dušo.”