Knjiga – Dušica Kunaver

mag. Marja Černelič: Zgodbe kot dramilo celostne osebnosti

Dušica Kunaver: Voda in kruh v slovenskih pripovedih

Katja Škrabar: Pomen umiritve pred pripovedovanjem zgodbe

mag. Irena Kos: Reševanje konfliktov s pomočjo zgodb

Vsebine ljudskih pripovedi povečajo zanimanje za eno najstarejših umetnosti – pripovedništvo (storytelling). Prispevajo k vzgoji srca, mladi bodo razumeli pra-vzorce, ki so vtisnjeni v ljudskih pripovedih. Te vsebine so izjemno pomembne, povezujejo nas v skupnost, vabijo k sožitju, povečujejo sodelovanje, zmanjšujejo odtujenost. Ljudske pripovedi povečujejo razumevanje simbolike, skrite v njih – to je govorica arhetipov. Prispevajo k abstraktnemu učenju.

Z ljudskimi pripovedmi postopoma vplivamo na otroško radovednost “kdo smo?”, “od kod je naša kultura?” …

Albert Einstein odgovarja, kako povečati inteligentnost otrok: “Pripovedujte jim zgodbe. Pripovedujte jim še več zgodb.”

Predavateljice skupaj tudi v projektu Erasmus+: Slovenske in avstrijske ljudske pripovedi (marec 2022 – marec 2024) – kmalu internetna stran in povabilo k sodelovanju – aktivnost “pilotni projekt” se bo začel oktobra 2023 – vljudno vabljeni učitelji, vzgojitelji ter vsi ostali zainteresirani – udeležba Zoom predavanj bo brezplačna (več informacij – pišite na marjacernelic@hotmail.com).