Predavatelji: mag. Marja Černelič, Barbara Sarić (psihoterapevtka), Borut Marolt (ravnatelj), dr. Viljem Ščuka, dr. Valerija Bužan (ravnateljica), Dušica Kunaver (dolgoletna profesorica)

Teme: Jaz učitelj – kdo sem jaz? Kakšne odnose ustvarjam? * Delo z otroci in mladostniki s čustveno vedenjskimi motnjami * Šolar / mladostnik kot osebnost * Težave v vedenju kot izziv * Kako obogatiti današnjo šolo s slovensko ljudsko dediščino  in kako privzgojiti stare vrednote 

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Katalogi/KATALOG1920.pdf

Glej str. 64 – 65 katalog KATIS 2019/2020