Naš cilj je, preko ustreznih podjetniških kompetenc, ne glede na dejavnost, psihološko strukturo in starost, najti pravo pot do ljudi, poiskati boljše rešitve za dobre odnose, za uspešno komunikacijo, odgovorno ravnanje z ljudmi in reševanje morebitnih konfliktov. Premišljeno vlaganje svoje dragocene energije, vedno pripelje do večje prilagodljivosti, fleksibilnosti, tolerance, sožitja in do boljšega skupnega uspeha. Poseben poudarek bomo namenili osebnemu razvoju v okviru splošnih kompetenc podjetnika ali voditelja, na več nivojih – od socialnih veščin, osebne zrelosti, usmerjenosti v doživljenjsko učenje. Osebne spremembe so v času hitro se spreminjajočega se svetu nuja in velika prednost, saj osebna prožnost podjetnika ali voditelja prinaša veliko korist podjetju.

TRAJNOSTNE PODJETNIŠKE KOMPETENCE - s posebnim poudarkom na osebnem razvoju, socialnih veščinah in usmerjenosti v doživljenjsko učenje.

Povabilo na brezplačno 15-urno usposabljanje, katere izvedba bo preko spletne aplikacije ZOOM.

Četrtek, 09.06.2022, od 09:00 do cca 13:15 – 5 šolskih ur + odmor)
Petek, 10.06.2022, od 09:00 do cca 13:15 – 5 šolskih ur + odmor)
Ponedeljek, 13.06.2022, od 09:00 do cca 13:15 – 5 šolskih ur + odmor)


Prijavite se preko spletne prijavnice, ki jo najdete na dnu te strani.

TRAJNOSTNE PODJETNIŠKE KOMPETENCE

SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organizira brezplačno usposabljanje.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Za uspešnega podjetnika, voditelja, je danes zgolj intelekt premalo. Strokovno znanje je nujni pogoj, najboljši pa sledijo holistični viziji – iščejo nove poti iz odtujenosti samemu sebi in posledično drugemu človeku.
Tiste, prave, trajne podjetniške kompetence, so temelj za uspeh, so ključne za dobro počutje, zavzetost in produktivnost zaposlenih, kar zmanjšuje fluktuacijo in povečuje učinkovitost oziroma uspešnost pri delu.
Kompetence za delo z ljudmi in kompetence na osebnem ter vedenjskem področju so izjemno pomembne, so osnova vsakega podjetnika oziroma voditelja. Od tod izhaja sposobnost odločanja, sposobnost strateškega razmišljanja, dajanje osebnega zgleda sodelavcem, vestnost, poštenost, etičnost, sposobnost analitičnega razmišljanja ter odzivanja na hitro spreminjajoče okolje in zavestnost za neprekinjeno učenje.  Na tej osnovi podjetnik oziroma vodja lahko gradi vse druge kompetence, glede na potrebe dela, ki ga opravlja.

Program:
Celostni osebnostni razvoj v luči trajnostnih kompetenc podjetnika ali voditelja (vključno s trajnimi vrednotami, odgovornostjo, motivi, čuječnostjo, socialnimi veščinami …)
Različne inteligentnosti individuumov in njihov vpliv na samoregulacijo posameznika ter trajnostne kompetence podjetnika oziroma voditelja (cilj je povišanje samozavedanja, obvladovanja lastnih misli, čustev in vedenjskih vzorcev, večja samomotivacija in boljši medosebni odnosi)
Podjetniška kultura in etika v povezavi s trajnostnimi kompetencami podjetnika oziroma voditelja (v povezavi z aktualnimi značilnostmi družbe in vplivi »drugačnih« pogledov)

Kontakti OZS SPOT svetovanje:
(01) 58 30 553, Jana Golić, podjetniška svetovalka SPOT: jana.golic@ozs.si

Vljudno vabljeni!