mag. Marja Černelič: Rezilientnost, čustvena inteligentnost in nasilje

Miha Kramli: Nasilje med mladimi kot posledica prevelike uporabe tehnologije

dr. Jasna Podreka: O zdravih in nezdravih odnosih ter prepoznavanju mej med konfliktnostjo in nasiljem

mag. Mojca Suhovršnik: O spolnem nasilju

dr. Dmitriy Kopina: Živeti iskrenost in sočutje – nenasilna komunikacija – jezik življenja

dr. Neža Miklič: Prepoznavanje nasilja nad otroki in proces razkrivanja

Zanemarjanje in nasilje negativno vplivata na otrokov razvoj (telesni, psihični, čustveni in kognitivni), na njegovo zdravje (telesno in duševno), na oblikovanje njegove identitete in samopodobe. Prav tako so posledično ogroženi odnosi – njihovo vzpostavljanje, vzdrževanje in ohranjanje, pa tudi skrb za samega sebe in za druge.

Kje so vzroki nasilja?

Kakšna je vloga vzgojitelja/ učitelja in drugih strokovnih delavcev pri prepoznavanju nasilja nad otroki – kaj lahko stori zanj?

Albert Einstein: “Le morala v naših dejanjih lahko da lepoto in dostojanstvo.”