Večer za ženske, za pogum in zavedanje, da je mogoče

Večer za ženske, Marja Černelič