"SPOZNAJ SEBE - IN NIČESAR PREVEČ."

Nad svetiščem v Delfih, katerim je vladal Apolon, je bil napis:

“Spoznaj sebe – in ničesar preveč.”

Kako razumeti “ničesar preveč”?
Ker je najbolj pomembno naše lastno življenje, ni potrebno drugo v prevelikem izobilju. Najbolj pomembna je pot individualnega samouresničenja.