Organizacija: MARJA ČERNELIČ, KATJA ŠKRABAR

Prepoznavanje pomembnosti ljudskega izročila, kar pripomore h krepitvi narodnega duha in povezovanja – da bodo mlajše generacije lahko prejele darilo korenin, iz katerih izvirajo.

Ali poznamo slovenske enkratnosti? Slovenija, ponosna dežela najstarejšega glasbila na svetu, najstarejšega vozila … Dežela, ki se ponaša z ljudsko gradnjo, ki je v svetovnem vrhu: kozolec …

Ali poznamo ljudske šege in pesmi? Ali poznamo najpomembnejše elemente slovenske ljudske dediščine? Pa ljudsko pesem, spremljevalko življenja na slovenskih tleh?

Ali poznamo graditelje naše lepe dežele – bajna bitja (velikane, vile, povodne može …) ? Koliko ljudskih pripovedi premoremo, ki so odziv na zgodovinske dogodke!

Vse te dragocenosti so v naši deželi dolga stoletja prehajale iz roda v rod v trdih in težkih časih. Nimamo pravice, da bi jih danes kar pozabili in zavrgli. Odgovorni smo, da jih prenesemo na mladi rod …

Ljudsko izročilo ni le dediščina preteklosti, ampak je tudi dota prihodnosti!

O predavateljici: DUŠICA KUNAVER je izjemna predavateljica, profesorica angleščine in ruščine, ki je še sama živela v starosvetni slovenski vasi. Tematiko je raziskovala dolga desetletja. Je pisateljica (blizu 150 knjig), publicistka (blizu 1000 člankov). Priznanja: Zavod za šolstvo, Andragoški center; najvišja republiška nagrada na področju šolstva za življenjsko delo.