Članki predavateljev (glej DOGODKI, januar 2020 – OZAVEŠČANJE UČITELJEV IN STROKE …):  Marja Černelič,  dva članka – Dušica Kunaver;

https://med.over.net/clanek/misli-s-svojo-glavo-bodi-glas-ne-odmev/
https://med.over.net/?p=110121&preview=true&preview_id=110121&draftsforfriends=55Uk0psFQekpe13Zqq4pAbOvd0gdMJF4

https://med.over.net/?p=110135&preview=true&preview_id=110135&draftsforfriends=VQMBAEYKpM0OFT3eMJv2TEiDOvcmnrh0