Skupaj z našimi sodelavci: 2. OŠ Slovenska BIstrica, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Volksschule 24 – Ljudska šola 24, Celovec in Kindergarten “Sonce” – vrtec “Sonce”, Celovec – druženje v Ljubljani, CD razstava “V vrtincu sprememb”.

Aktivnost: Knjiga “Ljudske pripovedke Slovenije in Avstrije” je izšla septembra 2023. Vključenih je sedem parov ljudskih pripovedk Slovenije in Avstrije, pri čemer so predstavljeni: element vode, pomen kruha v ljudskem izročilu, velikani, bajna bitja – vile, zlatorog, gams z zlatimi rogovi, zmaji, škrati, povodni možje.

Z branjem oziroma pripovedovanjem ljudskih pripovedi, ki prispevajo k vzgoji srca, bodo otroci oziroma mladi razumeli pravzorce, ki so vtisnjeni v vsakem od nas. To so pomembne vsebine, ki nas povezujejo v skupnost, nas vabijo k sožitju, pozitivno vplivajo na sodelovanje, ohranjanje skupnih vezi, razumevanje simbolike, ki je v obliki arhetipov skrita v njih.

Vključene so vaje za sprostitev otroka pred branjem pripovedke in kratko razmišljanje o pomembnih vsebinah in ljudski modrosti, kar kliče po pogovoru z otroki po branju.

——————————————————————————————————————–

Aktivnost: Pilotni tečaj ljudske dediščine za vzgojitelje/učitelje – na voljo bodo posnetki celotnega usposabljanja – še vedno lepo vabljeni k sodelovanju.

——————————————————————————————————————–

Aktivnost: E-priročnik o spoznavanju ljudske dediščine Slovenije in Avstrije (preko izbranih ljudskih pripovedi) – kot vodnik, orodje, motivator, idejni smerokaz – že nastaja.

——————————————————————————————————————–

Aktivnost: Ureditev dveh tematskih poti – Slovenska Bistrica in Celovec – kreativnost otrok nima meja.

——————————————————————————————————————–

Vzbuditi želimo večje zanimanje vzgojiteljev/učiteljev za vključevanje ljudskega izročila v proces vzgoje in izobraževanja, saj pripovedovanje zgodb, ki nosijo etična sporočila, pomembno vpliva na razvoj otrok, na njihovo pomiritev ter na vključenost izjemno pomembne tematike eksistencialnih vprašanj.

Branje ali pripovedovanje pravljic, pripovedk, ljudskih pripovedi, nas povezuje. Strokovnjaki pravijo, da je povezanost, ki jo otrok občuti, kapital, ki mu bo prišel zelo prav takrat, ko bo hodil “po robu”. Da bo znal najti smisel življenja tudi takrat, ko mu bo neznosno. Zgodbe dajejo možnost abstraktnega razmišljanja. To je stopnica bližje k oblikovanju vesti, ki je nujna, da znamo ločiti, kaj je prav in kaj ne. Biti “svoj”, poznati samega sebe – to je bil najpomembnejši cilj že v starih kulturah.

Ljudske pripovedi dajejo nauke. Nauke za šolo Življenja!

Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. (A. Martin Slomšek)