mag. Marja Černelič: Pravijo, da sem “drugačen”

Miha Kramli: “Drugačni otroci” – dobre prakse

Marko Pavliha: Vsakdo je dragocen delček celote

mag. Miran Možina: Novi otroci, novi časi

dr. Anica Mikuš Kos: Kaj lahko stori vzgojitelj/učitelj za duševno zdravje otrok v svoji skupini/razredu

mag. Brigita Kranjc: “Izključeni otroci” – ali so se izključili sami ali smo jih izključili mi?

dr. Valerija Bužan: Novi izzivi …

Katja Škrabar: Praktične vaje sprostitve in umiritve

Alenka Knez, uni. dipl. ing. in Neja Brlogar, mag. prof. rp (SOS šola matematike): Konkretno poučevanje matematičnih temeljev v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobjus konkretnimi učili in STEAM pristopi

dr. Eva Škobalj: Kako drugačni otroci pomagajo učitelju osebnostno rasti?

Spoznanja, ki so danes potrebna tako vzgojiteljem, učiteljem, kot staršem.

Kdo sem jaz, “drugačen”? Zakaj? Kako? Kaj?

Fant z downovim sindromom: “Mama, ta kruh ima mehko dušo.”