Družba naj ozavesti, kaj pomeni starajoči se človek zanjo kot celoto

https://www.metropolitan.si/zdravje/staranje-in-izzivi-dolgozive-druzbe-v-zahodni-kulturi/